השעה
ה
רב
ע
שרה
ל
עשרים
ל
ו
חמישה
ל
אחת
ל
שש
ל
שלוש
ל
שתיים
ל
שמונה
ל
עשר
ה
ס
ל
ארבע
ט
ל
חמש
ל
שבע
ל
תשע
וחמישה
ו
עשרים
וחצי
ורבע
וחמש
ועשרה
ו
לפנות
ל
בצהריים
ב
בוקר
בלילה
אחר
בערב
לפני
ר
הצהריים

ClockBlock Club | Omes

(c) 2015 Hillel Stoler

Inspired by BIEGERT & FUNK GmbH & Co. KG

Font and Colors by Liya Ophir

English Font by Kimberly Geswein


x CLOSE